Uhádni, akým knižným postavám patria tajomné knižnice, a vyhraj kopu kníh.

Ako sa volá knižná postava, ktorej patrí táto knižnica?

Táto knižnica obsahuje nasledovné knihy a predmety: 

Kniha: Ako si získavať priateľov a pôsobiť na ľudí,
              Kniha: Zvony v srdci,
              Kniha: Chrlič na tripe
Druhá indícia pribudne o 12:00
Druhá indícia pribudne o 12:00