Uhádni, akým knižným postavám patria tajomné knižnice, a vyhraj kopu kníh.

Ako sa volá knižná postava, ktorej patrí táto knižnica?

Táto knižnica obsahuje nasledovné knihy a predmety: 

Kniha: Nezabíjajte vtáčika,
              Kniha: Život, vesmír a všetko,
              Kniha: Prefíkané bájky
Druhá indícia pribudne o 12:00
Druhá indícia pribudne o 12:00