Knižná séria Zlouni

„Slová sú hlasom srdca.“

Confucius