Knižná séria Veľkostatok Belle Meade

„Dobrý spisovateľ i planým perom napíše.“

Slovenské porekadlo