Knižná séria Veľkostatok Belle Meade

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“