Knižná séria Smradi

„Kto sa chce stať vzdelaným, musí nad zlato vážiť si knihy.“

Komenský