Knižná séria Rod von Barevanson

„V knihách je ukrytá všetka minulosť.“

Thomas Carlyle