Knižná séria On y va!

„Nijaká z kníh naozajstného spisovateľa nie je založená na výmysloch, okrem pamätí.“

Brudziňski