Knižná séria Mojmír Mráz ze Žezlic

„Je to naivné no...niekedy je nádej jedinou alternatívou lebo realita je priťažká.“