Knižná séria Historické štúdie

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Z obsahu: Nepokoje v Bratislave v dobe richtára Ulricha Rauchenwartera na začiatku 15. storočia, Spory o česť v...

8,50 €

8,50 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Obsah: Historické a kultúrne dedičstvo rodu Pálffy...

10,00 €

10,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Posielame do 15 dní

Zväzok je tematicky zameraný na základné aspekty konštituovania hraníc Slovenska z pohľadu posledného stavu výskumu...

7,70 €

7,70 €

Posielame do 15 dní

Historické štúdie 42

  • Kolektív autorov
 • VEDA, 2002 • 42. diel série
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Najnovšie výsledky výzkumov historikov zo Slovenska a Rumunska v 20. storočí, príspevky z konferencie Mestský život v zrkadle prameňov od prameňov stredoveku do konca 19. storočia...

7,70 €

7,70 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Posielame do 15 dní

Nový zväzok Historických štúdií obsahuje dva tematické celky: prvý z nich je venovaný vzťahu človeka a prírody v stredoveku, druhú časť tvoria práce...

-3%
12,59 €

12,59 €

Zľava 3%
Posielame do 15 dní
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Spoločnosť národov a minoritný problém v strednej Európe; Genéza miest na Slovensku a v Malopoľsku; ...

-3%
10,68 €

10,68 €

Zľava 3%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Posielame do 15 dní

Bibliografická databáza slovenskej historiografie odráža „pamäťový boom” posledných desaťročí. Zachytáva takmer 2 900 záznamov ku kľúčovým slovám či heslám pamäť, spomínanie, tradícia...

9,00 €

9,00 €

Posielame do 15 dní
Posielame do 15 dní

Nové vyhodnotenie konca druhej svetovej vojny do roku 1948 od slovenských a rumunských historikov, ...

-5%
7,34 €

7,34 €

Zľava 5%
Posielame do 15 dní
Posielame do 15 dní

Do 47. čísla Historických štúdií sú zaradené práce v troch tematických blokoch: archontologické štúdie zaoberajúce sa kariérnymi...

-5%
12,76 €

12,76 €

Zľava 5%
Posielame do 15 dní
Posielame do 15 dní

Vonkajšie a vnútorné súvislosti novších slovenských dejín, ...

7,70 €

7,70 €

Posielame do 15 dní

Vedeli ste, že...?

vás radi privítame v 15 kníhkupectvách po celom Slovensku?

Posielame do 15 dní

Obsah: Apodemický svet novoveku, Čo sa má, smie a môže. Vzorce správania sa mladého uhorského aristokrata na študijných cestách (na príklade rodu Esterházy)...

10,00 €

10,00 €

Posielame do 15 dní
Posielame do 15 dní

Z obsahu: - Siroty ako nástroj rodovej politiky aristokracie v ranom novoveku, - Bratislavský richtár Michal Gomboš a kauza deficitu sirotskej pokladnice...

-3%
11,64 €

11,64 €

Zľava 3%
Posielame do 15 dní

Historické štúdie 40

  • Kolektív autorov
 • VEDA
Vypredané

-5%
7,63 €

7,63 €

Zľava 5%
Vypredané

Historické štúdie 39

  • Kolektív autorov
 • VEDA, 1998
Vypredané

-5%
1,58 €

1,58 €

Zľava 5%
Vypredané
Vypredané

Aktuálne číslo Historických štúdií číslo 49 prináša príspevky renomovaných slovenských a zahraničných autorov o premenách komunikačnej praxe v období novoveku...

-5%
11,91 €

11,91 €

Zľava 5%
Vypredané

Historické štúdie 38

  • Kolektív autorov
 • VEDA
Vypredané

-12%
1,46 €

1,46 €

Zľava 12%
Vypredané

Historické štúdie 37

  • Kolektív autorov
 • VEDA
Vypredané

-7%
0,93 €

0,93 €

Zľava 7%
Vypredané

Historické štúdie 36

  • Kolektív autorov
 • VEDA
Vypredané

-7%
0,93 €

0,93 €

Zľava 7%
Vypredané

„Ten, kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť. Ten, kto nemiluje múdrosť, stáva sa hlupákom.“

Jan Amos Komenský