Knižná séria Anatomie

„V knihách je ukrytá všetka minulosť.“

Thomas Carlyle