Knižná séria Anatomie

„Nijaká z kníh naozajstného spisovateľa nie je založená na výmysloch, okrem pamätí.“

Brudziňski