Ty, ja a naše výlety - Emily Henry, Aktuell, 2023

Najlepšie v zľave od prekladateľa Hana Catalanová

„Cesty vedú ďalej, ďalej, pod mračná, cez zrázne žľaby a po púti dlhej, smelej, domov zrazu mocne vábi.“

Hobit - J.R.R. Tolkien, 2012
Hobit
J.R.R. Tolkien