Najlepšie od prekladateľa Jana Vavličová

„Some infinities are larger than others.“