Najlepšie čítané zo série Kozmická trilógia

„Láska, dlžoba a smrad nedajú sa zatajiť.“