V predpredaji zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Niekedy musíš v živote, a teda aj v rodine, jednoducho urobiť to, čo treba, bez zbytočných rečí a diskusií.“

Tu som - Jonathan Safran Foer
Tu som
Jonathan Safran Foer