Najlepšie zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„To, čo je viac ako láska, je totiž mlčanie plné porozumenia.“

Ako chutí moc - Ladislav Mňačko
Ako chutí moc
Ladislav Mňačko