Najlepšie čítané zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Ani ty nejkrásnejší diamanty nemusí být úplne dokonalý. Na chybách není nic špatnýho. Delají z nás lidi. “