Najlepšie na sklade zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Ťažké detstvo je ako neviditeľný nepriateľ: Človek nikdy nevie, kedy zaútočí.“

Na konci samoty - Benedict Wells
Na konci samoty
Benedict Wells