Najpredávanejšie v predpredaji zo série Lao C' a proces vzniku Tao Te Ťingu

„Čas je podvratný hráč, nepodpisuje sa na tvárach tých najmilovanejší­ch, berie nám ich pomaly, nenápadne, tak, že si to ani nevšimneme. Je rafinovanejší­ než smrť sama. “