Najlepšie knihy zo série Lao C' a proces vzniku Tao Te Ťingu

„Všetko sa vždy začína a končí pravdou.“