Najlepšie na tému filozofické smery zo série Lao C' a proces vzniku Tao Te Ťingu

„Ale práve ten slabý musí­ vedieť byť silný a odí­sť, keď ten silný je prí­liš slabý na to, aby mohol tomu silnému ublí­žiť.“