Najlepšie zo série Lao C' a proces vzniku Tao Te Ťingu

„Nakoniec, stručnosť je jediná cnosť netalentovaných autorov.“

Ruzká klazika - Daniel Majling
Ruzká klazika
Daniel Majling