Najlepšie v predpredaji zo série Mojmír Mráz ze Žezlic

„Človek nesmie nenávidieť nič okrem večnosti.“

Žiadne umenie - Péter Esterházy
Žiadne umenie
Péter Esterházy