Najlepšie čítané od vydavateľstva Lemur

„Šľachetným skutkom by nemal stáť v ceste chladný rozum.“