Najnovšie v cudzom jazyku od prekladateľa Andrea Cániková

„Všetko sa vždy začína a končí pravdou.“