Knihy v slovenskom jazyku zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Láska, dlžoba a smrad nedajú sa zatajiť.“