Najlepšie čítané v slovenskom jazyku od ilustrátora Lucia Čermáková

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“