Náhradník - Prince Harry, Ikar, 2023

Vo formáte mp3 čítané nahovoril Petr Halíček

„Dáme si poriadne raňajky. To je lepšie ako všetky reči dokopy.“