Kubko na dedine - Marta Galewska-Kustra, Stonožka, 2023

Najpredávanejšie od režiséra Jára Cimrman

„Úspech je nebezpečný. Človek začne kopírovať sám seba a to je riskantnejšie ako kopírovať iných... nevzíde z toho nič nové.“

Mysli ako génius - Philippe Brasseur, 2021
Mysli ako génius
Philippe Brasseur