Nenásilná komunikácia - Marshall B. Rosenberg, Aktuell, 2023

Najpredávanejšie v predpredaji od vydavateľstva Hollywood od režiséra Jára Cimrman

„A aby sme to zamotali ešte viac; niečo môže vyzerať skutočné, ale v skutočnosti to vôbec neexistuje, zatiaľ čo pravda nezávisí od toho, čo je skutočné alebo vnímané ako skutočné.“

Rázcestia - William Paul Young, 2013
Rázcestia
William Paul Young