Náhradník - Prince Harry, Ikar, 2023

V zľave od režiséra Jára Cimrman od vydavateľstva Hollywood

„V prírode je vlastne niečo neobvyklé iba inou formou prejavu obvyklého“

Kulový blesk - Liou Cch’-sin, 2019
Kulový blesk
Liou Cch’-sin