Naveky tvoja - Jana Pronská, Slovenský spisovateľ, 2023

Od režiséra Jára Cimrman od vydavateľstva Hollywood

„Dážď netrvá večne a keď opäť zasvieti slnko, všetko sa bude ligotať.“