S červenou obálkou na sklade zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„V prírode je vlastne niečo neobvyklé iba inou formou prejavu obvyklého“

Kulový blesk - Liou Cch’-sin
Kulový blesk
Liou Cch’-sin