S červenou obálkou zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Strach je ako fénix. Môžeš ho sledovať zhorieť tisíckrát, no aj tak sa vždy vráti. “