Najpredávanejšie s červenou obálkou v zľave zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Pretože každá výnimočná chvíľa, je len všedná chvíľa prežitá s výnimočným človekom. “