Najlepšie s červenou obálkou zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Basil sa na ňu zarazene díval. Nielen preto, že plakala alebo že bola len v šortkách a tielku bez podprsenky. Ľudí vždy zarazí ženská krása. Po čase v ich spoločnosti si na to zvyknete, ako na pohľad na rázštep pery“