Najlacnejšie s červenou obálkou zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Definití­vne rozhodnutia sa prijí­majú vždy a iba v takom duševnom stave, ktorý nemá trvať dlho.“

Pan Gwyn - Alessandro Baricco
Pan Gwyn
Alessandro Baricco