S červenou obálkou zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Nenávisť je láska bez znalosti faktov. V každom človeku, ktorého nemáme radi, existujú skutočnosti, ktoré by náš vzťah mohli zmeniť, keby sme ich poznali.“

Jediný - Richard Bach
Jediný
Richard Bach