S hnedou obálkou najnovšie zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Všetko sa vždy začína a končí pravdou.“