S hnedou obálkou na sklade zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Lidská svoboda podle Needlemana znamenala uvědomit si absurditu života. „Bůh mlčí“ říkával rád. „Teď ještě přimět člověka, aby sklapnul.““

Obhajoba šílencova - Woody Allen