S hnedou obálkou zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Túžil som ju nežne zaobaliť hebkým tichom ako do deky. “