Najpredávanejšie s hnedou obálkou zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„Pôjdeme ďalej, až kým sa bude dať, a stále sa s obdivom budeme dívať na slnko či mesiac podľa toho, či bude deň či noc.“

Valčík stromov a oblohy - Jean-Michel Guenassia
Valčík stromov a oblohy
Jean-Michel Guenassia