Zľavnené s hnedou obálkou zo série Pomocník z matematiky pre 8. ročník - vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

„...písať niekomu je jediný spôsob, ako naňho čakať, a pritom netrpieť.“

Oceán more - Alessandro Baricco
Oceán more
Alessandro Baricco