Stopy stredoveku - Tomáš Gális, Denisa Gura Doričová, Daniela Dvořáková, N Press, 2023

So sivou obálkou na sklade od vydavateľstva SAPFO

„Je to naivné no...niekedy je nádej jedinou alternatívou lebo realita je priťažká.“