Náhradník - Prince Harry, Ikar, 2023

Najpredávanejšie so sivou obálkou čítané z edície Deset nej...

„Řekl jsem již, že metafory jsou nebezpečné. Láska začíná metaforou. Jinak řečeno: láska začíná ve chvíli, kdy se žena vepíše svým prvním slovem do naší poetické paměti.“