Najpredávanejšie so žltou obálkou od prekladateľa Andrea Cániková

„Empatia, schopnosť počkať, pocit pokoja či lásky sa nedajú pestovať tempom skleníka a vyžadujú pozvoľný rast.“