Gastro gastro od prekladateľa Jana Vavličová

„Pozbiera sa, čo je pozbierateľné. Ak rozbijete sklený pohár, môžete pozbierať črepy, ale nie pohár.“