Uhádneš, komu patria Tajomné knižnice?   Súťažiť
Max - André Hoogeboom, mamaš, 2023

S modrou obálkou dokumenty od režiséra Marek Vician

„Predstavivosť je dôležitejšia ako poznanie. Poznanie má svoje hranice, no predstavivosť obsiahne celý vesmír.“

Mysli ako génius - Philippe Brasseur, 2021
Mysli ako génius
Philippe Brasseur