Skrytý princ - Tessa Afshar, Kumran, 2023

Čítané komédie od režiséra Jára Cimrman

„Tak hovorí mongolský mýtus: Láska sa rodí z rôznych prirodzeností. Protikladmi získava silu. Konfrontáciou a premenou sa udržiava. “

Záhir - Paulo Coelho, 2008
Záhir
Paulo Coelho